Is ‘meesterwerk’ vervalsing?


Chinezen worden steeds rijker. Dat is onder andere te zien aan de steeds hogere prijzen die worden betaald voor Chinees antiek. Dat is in de afgelopen halve eeuw overal in de wereld terecht gekomen, maar Chinese verzamelaars kopen het massaal terug.

Zo ging in september een stuk perkament met daarop slechts negen karakters bij Sotheby’s in New York onder de hamer (foto). Het werd van te voren geschat op een waarde van een half miljoen dollar; maar het bracht 8,2 miljoen op. De koper is een rijke Chinese verzamelaar met en privé museum.

Daar zou het duizend jaar oude perkament inmiddels moeten hangen, ware het niet dat drie vooraanstaande kunstkenners hebben aangegeven dat het een vervalsing is. Wel een oude vervalsing overigens. Ergens in de 19e eeuw werd het perkament, met daarop een gedicht van de beroemde Su Shi, nagemaakt.

De verzamelaar heeft al aangegeven het werk nog een keer te laten onderzoeken door een onafhankelijke groep experts. Als het een vervalsing is, wil hij zijn geld terug van Sotheby’s.