Is ‘ie het of is ‘ie het niet?


In Moskou ligt een stukje schedel tentoongesteld waarvan de Russen beweren dat het van Hitler is. Niet waar, zeggen onderzoekers.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog pleegden Hitler en zijn vrouw Eva Braun zelfmoord. Hitler kwam om door een kogel die hij in zijn eigen hoofd schoot; van Frau Hitler is de doodsoorzaak niet bekend. Volgens de officiële geschiedenis werden de lijken van het stel door lijfwachten in een kuil buiten de Führerbunker verbrand met kerosine.

Adolf HitlerAlleen is dat niet het einde van het verhaal. De stoffelijke overschotten van Hitler en Braun werden maar gedeeltelijk verbrand. De Russen vonden hun verkoolde botten en namen die mee om te bestuderen. Pas in de jaren zeventig werden de overblijfselen definitief gecremeerd en de as van de geliefden verstrooid in een rivier.

Toch hebben de Russen ook toen niet alles verbrand, althans, dat beweert de Russische veiligheidsdienst FSB, de opvolger van de KGB. Zij hebben een stuk schedel in hun bezit waarvan ze beweren dat het van Hitler is. Dit stuk bot wordt sinds 2000 tentoongesteld om geruchten de kop in te drukken dat Hitler levend aan Berlijn zou zijn ontkomen.

Vanaf het begin van de tentoonstelling twijfelen deskundigen aan de echtheid van het schedelfragment. Terecht, zegt Nick Bellantoni, antropoloog van de Universiteit van Connecticut. Hij mocht deze zomer het stuk schedel onderzoeken. In een pas gepubliceerd rapport beschrijft hij dat de schedel niet van Hitler kán zijn, omdat het hier om bot van een vrouw gaat.

Daarnaast zit er in het stuk schedel een kogelgaatje aan de achterkant. Hitler heeft zich met een kogel door zijn slaap van het leven berooft. Bovendien heeft Bellantoni DNA-materiaal van de schedel meegenomen en vergeleken met DNA uit bloedvlekken van de Führer die zijn gevonden op de sofa waarop hij zelfmoord pleegde.

Kan de schedel dan misschien van Eva Braun zijn?B 145 Bild-F051673-0059 Mogelijk, maar van haar is geen DNA bewaard gebleven. Wel klopt die theorie met de inschatting van Bellantoni; het is volgens hem de schedel van een vrouw van nog geen veertig. Braun was 33 toen ze stierf. Een definitief antwoord van wie de schedel is, kan echter niet worden gegeven.

De Russen interesseert al het wetenschappelijke gekrakeel niets. De FSB blijft erbij dat ze een stukje Hitler in hun collectie hebben. Zij kunnen het weten, ze hebben de smeulende lijken ooit zelf uit Berlijn gehaald voor onderzoek.