Is er nóg een universum, in spiegelbeeld?


universum

Bestaat er nog een universum, waarin alles net iets anders is dan bij ons? Canadese wetenschappers opperen een heel interessante optie: dat er een spiegelbeeld-heelal bestaat van het onze. Het zou een hoop dingen verklaren.

Volgens de meeste theorieën was de Big Bang het begin van alles, maar sommige dingen lijken niet te kloppen. De oerknal verklaart bijvoorbeeld niet waarom materie in ons heelal overheerst boven antimaterie, waarom materie en straling op onverklaarbare wijze gelijkmatig zijn verdeeld en, last but not least, wat de oerknal zou kunnen hebben veroorzaakt.

Lange tijd zijn natuurkundigen daarom uitgegaan van een cyclisch universum (dat zichzelf opblaast en weer inkrimpt) of een soort universum vóór ons universum. Maar er is een betere verklaring, zeggen onderzoekers van het Perimeter Institute for Theoretical Physics in Canada. Zij hebben onderzocht wat er zou gebeuren als de symmetrie-regels die volgens het Standaardmodel voor deeltjes en krachten gelden, zouden worden uitgebreid tot de kosmos in zijn geheel.

Concreet betekent dit dat er voor elk deeltje in ons universum een tegenhanger is die er als een spiegelbeeld op lijkt. Zelfs de tijd zelf zou gespiegeld zijn, en loopt dus achteruit in het spiegeluniversum. Wat wij zien als de oerknal is niets anders dan de scheiding tussen de twee universa.

Te bewijzen is deze theorie bijna niet, maar het verklaart volgens de opstellers wel een hoop hoofdpijndossiers van de natuurkunde.