Is er geluid in de ruimte?


Voor geluid heb je lucht nodig, zodat je geluidsgolven kunt krijgen. In de ruimte is geen lucht, dus geen geluidsgolven, dus geen geluid. Dat is het logische antwoord op de vraag of je buiten onze dampkring iets zou kunnen horen. Maar de ruimte heeft onverwachte kanten, zo ruikt het universum naar vuurwerk en smaakt het naar frambozen. Waarom zou er dan ook geen geluid mogelijk zijn?

Poster voor de film Alien.

Dat is ongeveer de insteek van Cambridge University Spaceflight (CUSF). Begin december stuurt dit universitaire team een missie naar het ISS. Deel van de missie is een Android telefoon die in de ruimte losgelaten zal worden. Op de telefoon is een app geladen die via de speaker geluid uitzendt en via de microfoon weer opneemt. Als de theorie klopt, hoort de microfoon niets, maar wie weet.

Voor het experiment is de universiteit nog op zoek naar geluid. Meer precies menselijk geluid: gillen. Mensen rond de wereld worden opgeroepen hun beste krijs (alleen of in een groep) op te nemen en naar de CUSF te sturen. De tien winnende gilpartijen gaan de ruimte in, dus geef je op.

Follow Faqtman on Twitter