Is dit het oudste leven op aarde?


Op de foto bij dit artikel staat een microbe die 3,5 miljard jaar geleden leefde in wat nu westelijk Australië is, de regio Pilbara. Dit fossiel werd ontdekt door een internationaal team dat in die regio kleine heuveltjes onderzoekt, die zijn gemaakt door microben. Het zijn een soort ‘steden’ voor deze kleine organismes geweest, die ontstonden relatief kort na het ontstaan van de aarde.

Pilbara is in geologisch opzicht een van de oudste regio’s ter wereld. Alleen delen van Groenland en Canada zijn ouder. Terwijl andere delen van de wereld veranderden door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, grote rivieren of ijskappen, zijn de omstandigheden in Pilbara al miljarden jaren min of meer hetzelfde. Daardoor worden in het gebied zeer oude fossielen gevonden.

Maar zo oud als deze, dat was onderzoekers nog niet gelukt. Gedurende enkele miljoenen jaren bouwden microben hier aan een gemeenschap waarin waarschijnlijk zelfs onderling werd gecommuniceerd door de afscheiding van chemische stofjes.

De ontdekking is niet alleen belangrijk voor ons begrip van de jonge aarde, het kan ook helpen om bijvoorbeeld Mars beter te begrijpen. Ook daar is mogelijk ooit leven geweest, dat zich misschien net zo gedroeg als in Pilbara. Door de ervaringen die in Australië zijn opgedaan, weten Mars-onderzoekers nu beter hoe ze naar tekenen van dat leven moeten zoeken.

Het onderzoek staat dan ook in Astrobiology, het wetenschappelijke vakblad over leven in het universum.