Is de ziekte van Alzheimer besmettelijk?


Een schokkende nieuwe studie toont aan dat Alzheimer wellicht van mens op mens overgebracht kan worden. Het bleek dat de hersens van muizen ingespoten met weefsel van een mens met de ziekte van Alzheimer veranderden.

Dat betekent dat een deel van de Alzheimer gevallen kan voortvloeien uit besmetting. Net als bijvoorbeeld de menselijke vorm van de gekke-koeienziekte, Creutzfeldt-Jakob.

Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zogenoemde prionziekte. Dat betekent dat de ziekte wordt veroorzaakt door misvormde eiwitmoleculen: prionen. Deze prionen vernietigen hersenweefsel van de besmette mensen door meer misvormde eiwitten aan te maken.

Je krijgt prionen binnen via de consumptie van besmet voedsel, door het een transfusie of weefseltransplantatie van iemand die besmet is.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Psychiatry.