IS-achtige wandaden bij Frankfurt


massaslachting Frankfurt

Bij Frankfurt heeft een slachting plaatsgevonden die aan IS doet denken. Alleen was deze moordpartij 7000 jaar geleden. Minstens 26 mensen werden gemarteld, gedood en vervolgens in een kuil gegooid, zo staat te lezen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Opvallend is dat vooral mannen en waarschijnlijk twaalf kinderen werden begraven. De enige twee vrouwen in het graf waren op het moment van hun dood waarschijnlijk ouder dan 40 jaar, zeggen de onderzoekers van de universiteit van Mainz. Dit kan betekenen dat de jonge vrouwen werden ontvoerd door de aanvallers.

Er waren geen waarneembare sporen van een rituele, waardige begrafenis. Integendeel. Veel schedels en vooral de kuiten en scheenbenen van de lijken waren gebroken. De sporen van extreem geweld waren onmiskenbaar, ondanks het feit dat de botten niet zo goed bewaard zijn gebleven. De mensen werden gefolterd met stenen werktuigen en zijn waarschijnlijk overleden door verwondingen aan het hoofd. Bovendien werden hun botten bijna systematisch vernield.

De archeologen uit Mainz gaan er vanuit dat een heel dorp is uitgemoord, dan wel ontvoerd. Waarom het echter tot een explosie van geweld tegen de mannen en kinderen kwam, is niet meer te achterhalen. Archeologen vinden bij lijken uit deze tijd vaker tekenen van excessief geweld. Het is de periode dat mensen in centraal Europa zich met akkerbouw gingen bezig houden, in plaats van rond te trekken. Dat riep wellicht agressie op.