Internationale media vallen voor hoax


Een gevleugelde uitdrukking in de journalistiek is dat je een ‘goed verhaal niet moet dood-checken’. Met andere woorden: als nieuws leuk is, dan neem je het gewoon over in je krant of site. Zo kan het gebeuren dat nogal wat kranten en sites de afgelopen tijd een verhaal brachten over een mensetende slang.

Voor lezer die goed aan het opletten waren, was al duidelijk dat het om een vaag verhaal ging. De ene keer was de mensetende python gevangen in Zuid Afrika (waar geen pythons voorkomen), de volgende keer maakte hij de voorsteden van de Indonesische hoofdstad Jakarta onveilig. Of was het een boer uit India die in de buik van het beest terecht kwam.

En wanneer gebeurde de aanval? Volgens veel sites was de slang in juni 2013 gevangen nadat hij zijn slachtoffer had gemaakt. Maar een simpele Google zoektocht naar de afbeelding levert op dat hij al in 2012 op het net rondkronkelde.

Voor alle duidelijkheid: de foto is niet echt en begon zijn leven overduidelijk als een hoax. Een goede hoax, dat wel, getuige alle journalisten die hun vak niet serieus genoeg namen.