‘Indianen door asteroïde weggevaagd’


inslagkrater

Wat is er met de Clovis-indianen gebeurd? Dit volk leefde in wat nu het zuidwesten van de Verenigde Staten is. Maar 13.000 jaar geleden lijkt deze hele beschaving van de aardbodem te zijn verdwenen. Verhongerden ze door een slechte oogst? Was er droogte? Trokken ze weg? Dat laatste is een van de leidende theorieën, aangezien genetisch verwante botten in het veel noordelijker gelegen Montana zijn gevonden.

Maar nu is er een andere hypothese, eentje die bijna alle mysteries rond het ophouden van deze beschaving kan verklaren. De Clovis zouden zijn getroffen door een asteroïde. Door de inslag is de hele beschaving in één klap weggevaagd. De University of South Carolina (VS) concludeert dat na onderzoek van elf archeologische sites van Clovis-mensen. Niet alleen lijken die allemaal ongeveer tegelijkertijd ontvolkt, bij allemaal werd een hoog percentage platina aangetroffen.

Platina is zeldzaam op aarde, maar het komt vaak wel in overvloed voor in asteroïden. Ook in de ijskap van Groenland komen wetenschappers het element veel tegen in de laag die 13.000 jaar geleden werd gevormd. Bovendien stierven in dezelfde periode opmerkelijk veel grotere zoogdieren uit, waaronder soorten mastodont en mammoet. Ook grote dieren, met hun enorme voedselbehoeftes, zijn gevoelig voor de inslag van een stuk ruimtepuin. Eerder zijn waarschijnlijk de dinosauriërs uitgestorven door een asteroïde.

Andere vondsten lijken deze theorie te bevestigen. Zo komen in Noord-Amerika ook nanodiamanten voor in aardlagen uit dezelfde periode. Dat zijn kleine ronde diamantjes die zich vaak vormen na een inslag. Ze ontstaan door de enorme druk die wordt opgebouwd als een stuk puin de aarde raakt.

Natuurlijk zijn niet alle Clovis omgekomen, maar als volk was de inslag waarschijnlijk het einde. Individuele leden of kleine groepen zullen naar andere plaatsen zijn getrokken. Niet voor niets hebben 80 procent van de huidige oorspronkelijke inwoners van het Amerikaans continent dna van Clovis mensen in hun bloed. Ze gelden als oerinwoners van het continent.