In de lockdown hielden we op met aan de toekomst denken


De eerste wetenschappelijke studies over de gevolgen van de lockdown beginnen te verschijnen. Wat deed het bijvoorbeeld mentaal met mensen? Een Britse studie toont aan dat het thuisblijven onze gedachten sterk heeft beïnvloed: we hielden eventjes op met aan de toekomst denken. Ook verdwenen andere mensen uit onze overpeinzingen.

Normaal is de mens zeer toekomstgericht. We plannen, maken ons zorgen over later. Psychologen zien dat overigens als een teken van mentale gezondheid, we zijn nu eenmaal een soort die graag vooruitkijkt. Maar dat hield op tijdens de lockdown, blijkt uit een experiment onder 78 mensen tussen de 18 en 68 door de Universiteit York.

Ineens deden mensen wat vaak als advies geldt: in het moment leven. Niemand die kon voorspellen hoe de toekomst eruitzag. Daarom hielden we op met plannen, zelfs op vakantie gaan stond op losse schroeven. Mensen weigerden zelfs zich voor te bereiden op het einde van de lockdown, wat gingen ze dan doen? Zowel jongeren als ouderen wilden even niet aan morgen denken, we wisten zelfs niet welke dag het was.

Het andere menselijke trekje dat op een lager pitje stond, was sociaal denken. We houden ons veel met anderen bezig. Wat ze denken, hoe ze ons zien. Vooral collega’s leiden tot nogal wat gedachten. Ook die verdwenen als sneeuw voor de zon, al zagen we mensen via Zoom. Het leidde tot introspectie, we gingen ons meer met onszelf bezighouden. Althans de Britten en Fransen die aan dit onderzoek meededen, maar de uitkomsten lijken ook op Nederland te slaan.

Het onderzoek is gepubliceerd in Pnas.