Immuniteit tegen Corona houdt jaren aan


Immuniteit tegen het Coronavirus duurt minstens een jaar en waarschijnlijk zelfs jaren. Sterker nog, de afweer tegen de ziekte wordt steeds sterker, vooral na vaccinatie. Dat is de bemoedigende uitkomst van twee nieuwe studies.

In beide studies is onderzoek gedaan onder mensen die vorig jaar aan het Coronavirus zijn blootgesteld en de eerste groep die een vaccin heeft gehad. Cellen die een herinnering aan het virus bewaren, blijven in het beenmerg aanwezig en kunnen antilichamen produceren wanneer dat nodig is, ontdekten beide teams van wetenschappers.

De sleutel zijn de zogenoemde geheugen-B-cellen die worden aangemaakt als reactie op een infectie met SARS-CoV-2. Die zijn zo krachtig dat ze zelfs varianten van het virus tegenhouden. Rockefeller University in New York die een van de studies deed, zag een krachtige reactie van het lichaam op de ziekte. Het sterkst bij mensen die eerst ziek waren en toen nog een vaccinatie kregen.

De reactie op alleen een vaccinatie is iets minder sterk, maar ook goed voor minstens een jaar bescherming en waarschijnlijk meer. Het kan wel zijn dat na verloop van tijd een herhaalinjectie nodig is om de immuniteit op peil te houden, zo zagen onderzoekers van de Washington University in St. Louis, ook in de VS.

Ook deze wetenschappers zagen het aantal B-cellen in het beenmerg toenemen. Dat betekent dat het lichaam na verloop van tijd geen acute bescherming meer tegen Corona heeft, maar wel genoeg antistoffen tegen de ziekte kan aanmaken als het nodig is.