‘IJsbeer doet het juist erg goed’


ijsberen

Het gaat helemaal niet zo slecht met de ijsbeer. Er zouden momenteel rond de 40.000 kunnen rondlopen, zegt Dr. Susan Crockford, evolutionair bioloog van de University of Victoria in Canada. Ze schreef er een boek over, The Polar Bear Catastrophe that Never Happened. Dat is uitgegeven door de Global Warming Policy Foundation, een organisatie die zeer kritisch staat tegenover de bewering dat het klimaat opwarmt door menselijk gedrag.

Crockford doet haar uitlatingen op basis van wetenschappelijke schattingen en verslagen van de oorspronkelijke Poolbewoners, de Inuit. Ze zegt dat de beren vooral toenemen in gebieden waar ze in aanraking komen met mensen. Ze noemt de toenemende aantallen een succesverhaal voor dierenbescherming. Crockford zegt ook dat andere biologen proberen om de populatiecijfers van ijsberen te laag te houden om zo fondsen te blijven ontvangen.

Deze biologen hebben volgens haar ook een meedogenloze lastercampagne gevoerd in een poging om de Canadese het zwijgen op te leggen.

Het aantal ijsberen is zeer moeilijk in te schatten. Ze leven ver van bewoonde gebieden in lage concentraties. Het is dus vrijwel onmogelijk om tellingen te doen. De International Union for Conservation of Nature schat het aantal ijsberen op 22.000 tot 31.000. Of aantallen toe- of afnemen, is volgens de IUCN niet te zeggen. Andere biologen menen dat het aantal beren afneemt door klimaatverandering.