IJs blijft liggen


Vaak halen alleen studies die het broeikaseffect bevestigen de Nederlandse pers. Maar er zijn ook andere onderzoeken.

Zo komt de universiteit van Grenoble in Frankrijk met het nieuws dat de gletsjers in het Karakoram gebergte in massa aan het toenemen zijn. Dit gebergte ligt aan de westkant van de Himalaya en is misschien nog het meest bekend omdat de K2 er ligt, de één-na-hoogste berg ter wereld en een van de moeilijkste bergen om te beklimmen. Meer dan een miljard mensen zijn afhankelijk van smeltwater dat van deze bergen komt.

Omdat de Karakoram bergen zo ontoegankelijk zijn, worden ze weinig onderzocht. Het Franse team gebruikte satellietopnames om de ijsdikte te kunnen meten en kwam tot de conclusie dat de gletsjers tussen 1999 en 2008 in omvang toenamen. Daarmee bevestigen ze ander onderzoek in de Himalaya.

De Fransen houden een slag om de arm hoe dat kan. Het is mogelijk dat de aarde inderdaad opwarmt en dat smeltwater uit andere gebieden als sneeuw in de Karakoram bergen is gevallen. Het is in ieder geval niet zo dat de Himalaya gletsjers in 2030 geheel gesmolten zullen zijn, zoals de IPCC voorspelde.

De Bering Straat begin dit jaar: zeeijs zo ver het oog kan zien.

Toch staat het Franse onderzoek niet op zichzelf. Het US National Snow and Ice Data Center kwam vorige week met de mededeling dat de hoeveelheid zeeijs in de Beringstraat tussen Alaska en Siberië spectaculair is gestegen. Deze winter vormde zich een ijsbrug in de nauwe doorgang tussen de twee continenten, waarachter een grote hoeveelheid ijs vast zat. Dat gebeurt alleen in zeer strenge winters. Twee maanden geleden brak de brug en dreven grote hoeveelheden ijs richting het zuiden.

Ook hier is de tegenstelling tot vroegere berichten groot. Greenpeace beweerde in 1999 dat de Beringstraat in de toekomst ijsvrij zou zijn, mits er drastische maatregelen genomen zouden worden om de klimaatverandering tegen te gaan.

Het Franse onderzoek staat deze maand in Nature Geoscience, het Amerikaanse onderzoek staat op de website nsidc.org.

Follow Faqtman on Twitter