IJs Antarctica smelt steeds sneller


Antarctica

Een internationaal onderzoeksteam heeft het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe naar het smelten van ijs op Antarctica gepresenteerd: sinds 2012 krimpt het ijs volgens dit team veel sneller dan voorheen. Dat veroorzaakt zeespiegelstijging. De Zuidpool wordt daardoor steeds groener.

Volgens schattingen verloor Antarctica van 1992 tot 2012 gemiddeld ongeveer 76 miljard ton ijs per jaar en droeg bij aan het stijgen van het wereldwijde zeeniveau met 0,2 millimeter per jaar. Tussen 2012 en 2017 bedroeg het gemiddelde echter 219 miljard ton per jaar – bijna drie keer zoveel. Daarmee zorgde het smeltende ijs van Antarctica ervoor dat de zeespiegel tussen 1992 en 2017 met 7,6 millimeter steeg.

West-Antarctica, waar het jaarlijkse ijsverlies verdrievoudigde van gemiddeld 53 miljard ton (1992-2012) tot 159 miljard ton (2012-2017), had het grootste aandeel in het verlies van ijsmassa. Maar zelfs op de oostelijke Zuidpool, waar de ijsmassa van 1992 tot 2012 nog toenam door extra sneeuwval, lijkt het tij gekeerd. Voor de periode van 2012 tot 2017 berekenden de onderzoekers een jaarlijks verlies van 28 miljard ton ijs voor de Oost-Antarctische ijskap.

De metingen zijn gedaan door het Imbie-team, een samenwerkingsverband van ruimtevaartorganisaties en Europese universiteiten.