Ierse vampieren gevonden


Archeologen in Ierland hebben een opmerkelijke vondst gedaan. Mensen die zijn begraven als vampieren.

Bij het woord vampier denken veel mensen aan Dracula en Roemenië. Toch geloofden mensen door heel Europa eens dat vampieren echt bestonden. Overdag lagen ze in hun graf, maar als de zon onderging brachten ze ziekten naar gezonde mensen. Mensen dachten bijvoorbeeld dat vampieren verantwoordelijk waren voor de pest, die in de 14e eeuw een derde van alle Europeanen doodde.

Een van de graven. Foto: IT Sligo.

Slachtoffers van de pest konden zelf ook weer vampieren worden. Dus werden ze begraven op een manier dat ze niet konden spoken: met een grote steen in hun mond. Zulke graven vind je door heel Europa. In Ierland is een middeleeuwse massale begraafplaats gevonden, waarin rond de 3000 lijken liggen.

Daaronder twee met stenen in hun mond. Alleen zijn deze lijken al uit de 8e eeuw. Archeologen staan voor een raadsel: het zou betekenen dat het geloof in vampieren al veel ouder is dan gedacht. Waarom zijn deze twee als vampier begraven en de rest niet? Hoe oud is het geloof in vampieren eigenlijk? Dat zijn vragen waarop de archeologen antwoord hopen te vinden.

Follow Faqtman on Twitter