Hork = leider


Een geboren leider.

Hoe herken je een echte leider? Door te letten op mensen die zich als absolute eikels gedragen.

De directeur die vindt dat hij zich niet aan wetten hoeft te houden. De politicus die er verschillende buitenechtelijke relaties op na houdt. Leiders, vertonen vaak gedrag dat nog het beste als horkerig is te omschrijven. Omdat ze aan de top staan, denken ze overal mee weg te kunnen komen.

Maar geldt ook het omgekeerde, is een hork een geboren leider? Dat vroegen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam zich af. Ze deden experimenten waarbij ze proefpersonen confronteerden met ‘verschillende soorten normoverschrijdend gedrag’.

Proefpersonen zagen iemand die zomaar koffie van een ander pakt, iemand die te laat komt en met z’n voeten op tafel gaat zitten, iemand die sigaretten niet in de asbak maar op de grond gooit. De vraag: is deze persoon machtiger dan iemand die zich wel volgens de norm correct gedraagt?

Het antwoord is een volmondig ja. Horkerigheid is voor mensen een teken dat ze met een machtig persoon te maken hebben. Ze associëren fout gedrag zó met leiderschap, dat ze onmiddellijk aannemen dat iemand die zich niet gedraagt wel een hoge ome zal zijn.

‘Berlusconi is daarvan een prachtig voorbeeld: hij overschrijdt continu de norm, maar blijft ook continu aan de macht’, zegt Astrid Homan van de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit.