Hoogvliegende beestjes gevonden


Bacteriën en schimmels reizen via de straalstroom naar de VS en Europa.

Met de explosieve ontwikkeling van de Aziatisch landen volgen wetenschappers de hoeveelheid vervuiling die ons via de straalstroom, op 5 tot 10 kilometer hoogte, bereikt op de voet. Maar een onderzoeksteam van de University of Washington vond naast sporen van zware metalen en vervuilende gassen nog iets anders in de noordwestenwind: bacteriën en schimmels.

Op een onderzoeksstation op de bijna 3 kilometer hoge Mount Bachelor in Oregon plukten astrobioloog David Smith en collega’s het DNA van ruim 2100 verschillende micro-organismen uit de lucht. Die moeten volgens hen op twee stofwolken van Azië naar de VS zijn meegelift.

De meeste bacteriën betroffen soorten die op de grond leefden, en na hun lange reis dood aankwamen. Sommige kwamen uit onderzeese warmwaterbronnen nabij Japan. Andere bacteriesoorten kwamen van ondergronds. Verder werden er schimmels aangetroffen, die nog in sluimerende toestand bleken te leven. Waarschijnlijk kennen zij een bepaalde bescherming tegen de extreme droogte, kou (tot -40 graden Celsius) en UV-straling op 5 tot 10 kilometer hoogte.

Geen van de aangetroffen micro-organismen waren ziekteverwekkend. Maar is de steeds maar groeiende bevolking en industriële ontwikkeling in Azië reden tot zorg? Zouden ziekteverwekkers in de toekomst wel de oversteek kunnen maken naar de westerse wereld? De onderzoekers durven het niet te zeggen. Alleen de tijd zal het leren.