Honden luisteren als mensen


Het is niet zo gek dat uitgerekend de hond een van de trouwste kameraden is van de mens. De dieren gaan op een vergelijkbare manier om met geluid. Biologen van de MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group in Boedapest (Hongarije) plaatsten zowel mensen als honden in een MRI scanner en speelden geluiden en beelden af.

Daaronder menselijke stemmen en hondengeblaf, huilen door hond en mens, lachen en omgevingsgeluid. Niet verwonderlijk: de hondenhersens waren het meest actief bij het horen van andere honden en mensen toonden de meeste herenactiviteit bij menselijke stemmen.

Opmerkelijk was wel dat bij zowel mensen als honden exact dezelfde gebieden van de hersens op dezelfde manier actief worden. Zo zijn bij beide diersoorten delen van het brein actief die emoties verwerken, zodra een dierlijk geluid (in plaats van een omgevingsgeluid) te horen is. Die gebieden lichten het meest op als er emotie te ontdekken is in het geluid, zoals huilen, of het nou van de eigen soort is of niet.

Dat betekent dat mensen en honden op dezelfde manier omgaan met geluid. Beide soorten herkennen de eigen soort en herkennen emotie. Volgens de Hongaren betekent deze ontdekking dat het oppikken van emoties een evolutionair oud ’trucje’ is, dat een gemeenschappelijke voorvader al onder de knie had. Dat moet dus minstens 100 miljoen jaar geleden zijn aangeleerd. schrijven ze in het vakblad Current Biology.