Honden begrijpen menselijke taal


hond

Begrijpt je hond je wel? Veel bezitters denken te weten van wel. En ze hebben gelijk, zeggen onderzoekers van de Eötvös Loránd Universiteit in Hongarije. Sterker nog, het begrip van honden lijkt sterk op het menselijke verwerken van taal.

Net als mensen luisteren honden eerst naar de toon waarop je tegen ze praat. Lief, kwaad, ongeduldig, vol verdriet, honden hebben het door. Pas daarna proberen ze betekenis te vinden in wat je zegt. Honden herkennen woorden die je vaak gebruikt: blijf, zit, eten, kom.

De Hongaren ontdekten het door hondenhersens te scannen terwijl ze luisterden naar hun baasjes. Ze zagen dat het verwerken van toon en betekenis in verschillende delen van de hersens gebeurt, in deze specifieke volgorde. Wie menselijke hersens scant, ziet hetzelfde mechanisme aan het werk.

Volgens de onderzoekers is dit vermogen waarschijnlijk evolutionair ontwikkeld. Honden die goed konden luisteren, waren populairder bij mensen en overleefden. Soorten die erg goed waren, werden vaker gefokt voor bijvoorbeeld de jacht. Ook als honden een woord niet kenden, leerden ze de intonatie te herkennen.

(Scientific Reports)