Hond in steentijd keurig begraven


hondengraf

Je hond is dood. Wat doe je met het stoffelijk overschot? Ergens laten rotten? Of maak je een keurig graf voor je metgezel? Zo’n 8000 jaar geleden was het antwoord al dat mensen een gat groeven dat leek op hun eigen laatste rustplaatsen. Aan het Baikalmeer in Siberië zijn graven gevonden van honden die aantonen dat mensen hun huisdieren toen al als gelijke beschouwden.

Archeologen van de University of Alberta (Canada) deden opgravingen op een grafveld waar – dachten ze – alleen mensen zouden liggen. Tot ze ineens de graven van honden vonden. Keurig ter aarde besteld, soms zelfs met grafgaven als een lepel of een versierde halsband. In een enkel geval lagen honden zelfs samen met mensen in een graf.

De honden waren er overduidelijk voorzichtig ingelegd, net als bij de mensen was gedaan. Daar hield de overeenkomst niet op. Chemisch onderzoek van de botten van mensen en honden uit het veld toonde aan dat ze hetzelfde hadden gegeten. Schijnbaar dineerden honden en mensen samen en kregen ze hetzelfde voedsel. De dieren werden gebruikt voor het trekken van sleeën en waren daarmee even waardevolle leden van de stam als de mensen.