Homohuwelijk is goede zelfmoordpreventie


huwelijk

De invoering van het homohuwelijk in Denemarken en Zweden in 2009 en 2012, heeft heel wat voortijdige sterfgevallen voorkomen. De zelfmoordcijfers onder in die landen is flink gedaald, sinds het mogelijk is iemand van hetzelfde geslacht te trouwen. Onder homo’s, maar opmerkelijk genoeg ook onder hetero’s.

Het Deens Instituut voor Zelfmoordpreventie zag het aantal zelfdodingen onder homo’s sinds ze kunnen trouwen met 46 procent afnemen. Onder hetero’s daalde het aantal met 28 procent. Dat laatste lijkt een aanwijzing dat er meer factoren meespelen dan alleen het homohuwelijk. Maar de dramatische afname bij mensen die eindelijk hun partner kunnen trouwen is ook veelzeggend.

Volgens de Denen is er door het homohuwelijk sprake van maatschappelijke acceptatie en minder stigmatisering. Homoseksualiteit is volgens de maatschappij normaal geworden. Dat zorgt weer voor veel minder psychische nood bij mensen die ontdekken dat ze niet aan het gebruikelijke plaatje voldoen. Op termijn leidt dat tot veel minder zelfmoorden en daarmee ellende voor de nabestaanden.

Een veel kleinere Amerikaanse studie uit 2015 liet hetzelfde resultaat zien. Daar waren het vooral minder jongeren die de hand aan zichzelf sloegen. De Deense studie onderzocht 28.000 mensen in twee landen over meerdere periodes.

Wie met zelfmoordgedachtes rondloopt, kan 0900-0113 bellen voor een gesprek met een gespecialiseerde hulpverlener.