Hoger opgeleide vrouwen drinken meer


Hoogopgeleide vrouwen drinken meer alcohol dan lager opgeleide vrouwen. Daar zijn onderzoekers van de London School of Economics achtergekomen na een uitgebreid onderzoek onder duizenden Britse vrouwen.

De kans dat een vrouw met een academische titel dagelijks drinkt is twee keer zo hoog als voor andere vrouwen. Zij zijn ook eerder geneigd om een drankprobleem toe te geven.

Bij mannen bestaat het verband tussen opleiding en drinkgedrag ook, maar is minder sterk.

drank

Mogelijke verklaringen zijn dat hoger opgeleide vrouwen later kinderen krijgen en een meer actief sociaal leven hebben, of dat ze vaker werken op plekken waar het gewoon is om na het werk nog even te borrelen.

Bron: Telegraph