Mens hoort dagelijks 100.000 woorden


praten

Per dag hoor je meer dan honderdduizend woorden. Tot die opmerkelijke conclusie komt Roger Bohn, professor in informatie-management aan de universiteit van San Diego, Verenigde Staten. Bohn bekeek alle bronnen van taal die een moderne mens op een gewone zaterdag voor zijn kiezen krijgt en ontdekte dat we tussen opstaan en weer naar bed gaan worden overspoeld met gemiddeld 105.000 woorden. Ter vergelijking: een pil als Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj, heeft vijfhonderdduizend woorden en weegt bijna anderhalve kilo. Dat is dus een week aan taal.

Volgens Bohn ‘verbruikt’ een gemiddelde Amerikaan (voor Europeanen zal het niet anders zijn) op ook nog eens 34 gigabytes aan beelden en andere visuele informatie per etmaal. Die informatie komt via verschillende kanalen, waaronder televisie, internet, apps en videospelletjes. Het gekke is dat mensen die orkaan aan informatie helemaal niet erg vinden. We hebben een vraatzuchtige eetlust voor kennis en entertainment. De meeste informatie zoeken we uiteindelijk zelf op.

In toenemende mate krijgen we informatie zelfs uit meerdere bronnen tegelijkertijd. Zoals wanneer we met iemand praten aan de telefoon terwijl we ook nog even onze e-mail lezen. Geef maar toe, jij doet dat ook steeds vaker. Vooral TV wordt steeds meer gecombineerd met andere informatiebronnen, ontdekte Bohn, die denkt dat je op een werkdag nog veel meer informatie tegelijk krijgt dan op je vrije dag.