Hoe Nederland China verloor


Koxinga

Het EK Voetbal gaat aan ons voorbij – hoe spijtig. Echter, dit is niet de eerste keer dat Nederland verliest. Onze koloniale geschiedenis leert ons bijvoorbeeld dat wij in 1661 Formosa verloren. Of Taiwan, zoals het nu genoemd wordt. En wel aan de Chinese krijgsheer Koxinga.

We schrijven de 17e eeuw. Nederland lijkt onoverwinnelijk. Formosa was indertijd een van de meest winstgevende koloniën. Maar dat viel niet goed bij Koxinga (afbeelding). Hij ging de strijd aan met ons Kaaskoppen en hij won.Tegenwoordig wordt de Chinese krijgsheer in zijn eigen land dan ook geëerd als nationale volksheld, er zijn zelfs tempels voor hem. Echter: deze episode wordt in onze eigen geschiedenisboeken niet al te zeer onderkend.

Want wij verloren. En geschiedenis wordt nu eenmaal geschreven door de overwinnaars. Professor Antonio Andrade (Emory University, VS) schreef over deze kwestie het interessant boek ‘De val van Formosa’. Het is frappant dat deze geschiedenis juist door een Amerikaanse hoogleraar moest worden uitgezocht, voordat wij in Holland er kennis van mochten nemen. Wat geschiedenis betreft zijn we toch behoorlijk chauvinistisch, De vaderlandse pers heeft dit boek vooralsnog links laten liggen. De Hollandsche Leeuw heeft immers niet gezegevierd.

Toch kunnen wij het nodige opsteken van deze publicatie. De bijna spreekwoordelijke VOC-mentaliteit stelt bijvoorbeeld eigenlijk niet zo heel veel voor, er zou zelfs sprake zijn van een verrader die Koxinga heeft geholpen. De volkeren die we wilden koloniseren zijn ook minder mak dan vaak wordt veronderstelt. Nederland-Taiwan: 0-1. Vooralsnog.