Hoe is het onzichtbaar te zijn?


Dankzij nanomaterialen is het misschien over een paar jaar al mogelijk: onzichtbaar zijn. Maar hoe zou dat voelen? Die eenvoudige vraag heeft een team aan het Karolinska Institut in Stockholm (Zweden) geprobeerd te beantwoorden. Dat lukte verbazingwekkend goed.

Het experiment dat ze daarvoor gebruikten, zie je op de foto. Proefpersonen kregen een videobril op en werden door een van de onderzoekers met een grote kwast langs de contouren van hun lichaam aangeraakt. Wat ze door de bril zagen, werd echter door een andere camera opgenomen, waarbij door dezelfde onderzoeker in de lucht werd getekend met een kwast.

Het werkte wonderwel. Proefpersonen gaven aan zichzelf echt onzichtbaar te voelen. En wat dat met mensen deed? Je zou verwachten dat ze angstig zouden worden. Maar het omgekeerde was het geval, er kwam een vreemd soort rust over mensen. Zelfs als er veel vreemden in de ruimte waren, daalde de hartslag en gaven de proefpersonen aan zich goed te voelen.

Deze methode kan in psychotherapie worden gebruikt, denken de Zweden. Mensen met bijvoorbeeld sociale fobieën zou je ‘onzichtbaar’ kunnen maken, zodat ze hun grootste angsten overwinnen. Daarna volgt de rest van de therapie.

De uitkomsten van dit onderzoek staan in het vakblad Scientific Reports.