Hoe de CIA zorgt voor minder vaccinaties


In 2011 probeerde de CIA driftig om Osama bin Laden te vangen, de man achter de aanslagen van 11 september 2001. Met behulp van een plaatselijke arts plande de CIA een inentingscampagne in Pakistan om DNA-monsters te verkrijgen van kinderen die in een kamp in Abbottabad woonden waar de Amerikaanse autoriteiten vermoedden dat Bin Laden zich schuilhield.

Niet lang nadat Bin Laden daadwerkelijk was gedood door Amerikaanse troepen, publiceerde de Britse krant The Guardian over de vaccins tegen hepatitis van de CIA. Het heeft in Pakistan gezorgd voor veel beroering en minder vaccins, zo hebben wetenschappers van de Britse University of Warwick nu ontdekt.

Zelfs voor deze campagne probeerden extremistische groeperingen in Pakistan al om vaccins in diskrediet te brengen. Alleen God geeft gezondheid, zo beweren ze. Zeker niet de overheid en artsen. De Taliban hebben hun propaganda tegen vaccins opgevoerd in de nasleep van het Guardian-artikel. De Taliban vaardigde verscheidene fatwa’s uit waarin zij vaccinatiecampagnes in verband brachten met spionageactiviteiten van de CIA en gebruikten later geweld tegen vaccinatiewerkers.

Aan de hand van gegevens over kinderen die tussen januari 2010 en juli 2012 zijn geboren, hebben onderzoekers onderzocht wat de gevolgen zijn voor de mate waarin kinderen doses polio-, DPT- of mazelenvaccin ontvangen. Daaruit blijkt dat de vaccinatiegraad tussen 23 en 39 procent daalde in districten met veel aanhangers van islamitisch extremisme, in vergelijking met districten met minder steun voor dergelijke groepen. Uit het onderzoek van de onderzoekers bleek ook dat de daling van de vaccinatiegraad onder meisjes groter is dan onder jongens.