Hoe de aarde dikker werd


De aarde is 3,8 miljard jaar oud. Toch wordt op verschillende plekken op de planeet het mineraal zirkoon gevonden met een leeftijd van 4,4 miljard jaren. Deze stenen moeten dus afkomstig zijn van asteroïden die op onze planeet zijn ingeslagen nadat de aarde ontstond. Geologen van het Southwest Research Institute in het Amerikaanse Boulder hebben deze zeldzame mineralen gebruikt om de geschiedenis van de aarde te herschrijven.

Aan de hand van de verspreiding van de oude zirkonen over de aarde is een simulatie gemaakt. Meestal worden de oude zirkonen gevonden in lagen met zeer oude stenen, waardoor wordt aangenomen dat ze al vroeg in de geschiedenis van de aarde hier zijn gekomen met asteroïden.

Volgens deze simulatie is de aarde zeer vroeg in haar bestaan geraakt door vier grote asteroïden, met een doorsnee van meer dan 1000 kilometer. De grootste was wellicht zelfs 3000 kilometer groot. Ook sloegen drie tot zeven objecten in die groter dan 500 kilometer waren. De energie die door de inslagen werd overgebracht was zo groot, dat de zeeën in één klap verdampten. Gloeiende magma werd door de inslagen naar het oppervlak van de aarde geperst (foto).

Deze grote objecten braken door de nog dunne gestolde korst van de aarde en drongen diep tot het binnenste van onze planeet door. Ze smolten samen met de bestaande planeet en maakten deze iets dikker. Aan deze samensmelting van asteroïde en de aarde danken we nu delen van onze goudvoorraad, die vanuit de ruimte kwam. Rond de 99 procent van de asteroïdenmassa die we op aarde vinden, is afkomstig van deze grote, vroege inslagen.

De simulatie is gepubliceerd in Nature.