‘Hobbits’ van Flores zijn gekrompen


In 2003 werden op het Indonesische eiland Flores de resten gevonden van een ras van minimensen. Japanse onderzoekers die van de schedels van deze mensen (zie foto) gedetailleerde 3D opnames hebben gemaakt, denken dat dit ras is gekrompen. Volgens de Japanners gaat het waarschijnlijk om een groep mensen die elders uit Azië op Flores terecht is gekomen en ter plekke maar beperkt toegang had tot voedsel.

Door deze omstandigheden krompen de mensen op Flores – ook wel hobbits genoemd, naar de Lord of the Rings films – iedere generatie een beetje tot ze veel kleinere afmetingen hadden dan mensen in de rest van de wereld. Dit verschijnsel staat bekend als eilandverdwerging en het is in het dierenrijk vaker waargenomen. Zo leefden op het Griekse eiland Kreta ooit mammoets die zo groot waren als een koe. Op het eiland Zanzibar zijn zeer kleine luipaarden gezien.

Het omgekeerde gebeurt ook: als op een eiland zeer overvloedig voedsel te krijgen is, worden dieren soms zeer groot, dat heet insulair gigantisme. de Dodo, eigenlijk een duivensoort, is daarvan een voorbeeld.

De verklaring van de Japanners, gepubliceerd in het vakblad Proceedings of the Royal Society B, staat op gespannen voet met andere theorieën omtrent de herkomst van de minimensen. Andere wetenschappers denken dat de hobbits van Flores direct afstammen van een vroegere mensensoort, de Homo habilis.