Hitler ingezet tegen buitenlanderhaat


Hitler Hindenburg

Het plaatsje Tegernsee in de zuidelijke Duitse deelstaat Beieren is twee belangrijke ereburgers kwijtgeraakt. De raad besloot unaniem om Adolf Hitler (links op de foto) en Paul von Hindenburg (rechts) hun ereburgerschap af te nemen. Slechts 71 jaar na het einde van de oorlog. Beide heren waren in 1933 uitgeroepen tot voorbeelden voor de inwoners van Tegernsee.

Waarom nu pas? De raad hoopt dat het intrekken een symbolische functie heeft ‘nu rechts in Duitsland weer marcheert’, zoals raadslid Peter-Friedrich Sieben het verwoordt.

Dat het niet eerder was gebeurd, komt omdat Tegernsee dacht dat het ereburgerschap na de oorlog automatisch was geschrapt. Omdat Hitler en Von Hindenburg nooit officieel zijn veroordeeld voor hun aandeel in de Tweede Wereldoorlog, is hun ereburgerschap gewoon blijven bestaan.