Hij wordt al beschermd door vaccin tegen Corona


rhesusmakaak

De eerste zoogdieren die dankzij een vaccin immuun zijn tegen Corona, lopen al op aarde rond. Twee farmacieconcerns hebben bekendgemaakt dat hun vaccin bij apen al aanslaat. Zij zijn zo goed als veilig waar het Corona betreft. De apen zijn de afgelopen tijd ingeënt tijdens tests. Nu zijn mensen aan de beurt.

Het gaat om de vaccins van het Amerikaanse Moderna en het Nederlands-Amerikaanse Janssen-Cilag. De resultaten van hun onderzoeksprogramma’s staan in het New England Journal of Medicine.

De wetenschappers van Moderna stelden 24 resusaapjes bloot aan een hoge dosis Corona. Acht kregen daarvoor tien microgram van het vaccin, acht ontvingen honderd microgram, acht alleen een placebo.

Twee dagen later werd de Covid 19 ontdekt in slechts één van de dieren die een lage dosis van het vaccin had gekregen. In de placebogroep waren alle acht dieren ziek. De concentratie beschermende antilichamen tegen Corona was bij de gevaccineerde dieren twaalf tot 84 keer hoger dan bij de dieren zonder effectieve vaccinatie.

De test bij Janssen-Cilag laat vergelijkbare cijfers zien. Het biedt de wetenschappers bij beide concerns houvast om het middel verder te ontwikkelen en testen op mensen. Dat gebeurt sneller dan normaal bij het ontwikkelen van een medicijn. De eerste vaccins zouden al eind van het najaar beschikbaar moeten komen.

Goedkoop worden die overigens niet. Moderna heeft aangekondigd dat een injectie met hun middel vijftig tot zestig dollar gaat kosten. Een enkele injectie zou genoeg moeten zijn.