Het wordt vol op aarde


Zet bij 31 oktober maar een kruisje in je agenda. Op die dag wordt de 7 miljardste aardbewoner geboren.

De wereldbevolking groeit namelijk sneller dan gedacht. De Verenigde Naties hebben hun laatste schatting van de bevolkingsdruk uit 2009 net met 200 miljoen naar boven bijgesteld. Ergens dit najaar gaan we door de grens van 7 miljard, denkt de Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), die de schrikbarende VN cijfers heeft geïnterpreteerd. Waarschijnlijk op de laatste dag van oktober.

Mensenmassa in Hong Kong. Foto: Hamedog.

De groei komt vrijwel uitsluitend uit arme landen, waar mensen dankzij verbeterde medische zorg en ontwikkelingshulp steeds ouder worden, maar ook veel kinderen krijgen.

Vooral Afrika groeit als kool. Naar verwachting zal de bevolking van dit continent in deze eeuw verdrievoudigen naar 3 miljard mensen. Alleen in Europa neemt de bevolking af door lagere geboortecijfers.

De cijfers gaan uit van een dalend aantal kinderen per vrouw. In ontwikkelingslanden krijgen vrouwen nu gemiddeld 4,4 kinderen. Volgens de VN zal dit dalen naar 2,1 kind. Mocht die trend zich niet doorzetten, dan stijgt de wereldbevolking nog veel harder. In sommige landen voorziet de VN voor de komende eeuw een vervijfvoudiging van de bevolking. De meeste van die mensen zullen in megasteden wonen met tientallen miljoenen inwoners.

Follow Faqtman on Twitter