Het sociale kwabje


Mensen met een groot sociaal netwerk hebben ook een grote amygdala, blijkt uit een Amerikaanse studie.

Voel jij uitstekend aan wat er in een ander omgaat, knoop je gemakkelijk een praatje aan met een vreemde, en bestaat jouw vriendenkring uit heel diverse mensen? Dan heb je waarschijnlijk een grote amygdala, blijkt uit onderzoek van de Northeastern University.

Zeker tijdens de feestdagen komt een grote amygdala goed van pas.

Wetenschappers hebben ontdekt dat dit hersengebiedje (een smalle amandelvormige structuur in de temporale lab) een belangrijke rol speelt bij het hebben van een rijk en gevarieerd sociaal leven.

58 proefpersonen kregen vragenlijsten voorgelegd over de grote en de complexiteit van hun sociale netwerk. Op deze manier werden zowel het aantal sociale contacten van de proefpersonen gemeten, als het aantal verschillende groepen waartoe deze contacten behoorden. De proefpersonen, die varieerden in leeftijd van 19 tot 83 jaar, werden vervolgens allemaal onder een hersenscan gelegd om de hersenstructuren te bestuderen. En wat bleek?

De resultaten van deze studie kwamen overeen met de ‘social brain hypothese’, die stelt dat de menselijke amygdala zich heeft geëvolueerd om zich beter aan te kunnen passen aan het toenemende complexe, sociale leven.

Dat de amygdala een rol speelt bij sociaal gedrag was al eerder bekend. Uit een heel zielig onderzoek bij apen is gebleken dat de beesten zich nogal vreemd gingen gedragen wanneer dit hersengebiedje was verwijderd: Ze stopten oneetbare dingen in hun mond, en wilden paren met dieren van andere soorten. Uit een ander onderzoek onder baby aapjes is bovendien gebleken dat een beschadigde amygdala leidt tot autistisch gedrag. De kleine aapjes hadden geen vriendjes, vertoonden repetitief gedrag en vermeden oogcontact.

‘De mens is een sociaal dier. Hij is niet gemaakt om alleen te leven,’ schreef de Griekse filosoof Aristoteles ooit. ‘Een eigenschap die grotendeels huist in de amygdala’, voegen de moderne wetenschappers daaraan toe.

Bron: Nature Neuroscience, 2010. Foto: Scott Griessel, Dreamstime