Het gaat goed met de panda


De panda behoorde tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Maar deze schattige beren zijn met een comeback bezig. De berichten uit China, waar deze beerachtige in het wild leeft, zijn bemoedigend. In de afgelopen tien jaar is hun aantal met 268 toegenomen tot 1864. Dat is vooral een kwestie van goede bescherming van hun habitat.

Er zijn 27 nieuwe reservaten voor panda’s bijgekomen, waarmee er nu 67 gebieden zijn waar de dieren in rust kunnen leven. Die liggen hoofdzakelijk in de bergachtige provincie Szechuan waar de meeste panda’s overleven. Buiten die reservaten is staat het bestaan van de panda onder druk, vooral door het verlies van habitat door bebouwing.

Maar ook binnen de beschermde gebieden zijn de panda’s lang niet altijd veilig. Wegen en spoorlijnen doorsnijden sommige reservaten. Bij andere wordt aan de rand gebouwd. Daardoor worden meer dan tweehonderd panda’s toch bedreigd.

De panda plant zich maar moeilijk voort. De dieren hebben weinig seks, vooral als ze in gevangenschap worden gehouden. Ze zijn bovendien gevoelig voor stress en veranderingen van hun dieet.