Het debuut van donkere materie


De Huble telescoop heeft een vervormde foto genomen. Toch is er niets mis met de lenzen of de programmatuur. De vervorming wordt veroorzaakt door donkere materie. Dat is de geheimzinnige materie die we niet kunnen zien of via elektromagnetische straling kunnen oppikken op de radar. Waarschijnlijk is 22 procent van het universum gevuld met donkere materie.

Voor het eerst hebben we nu tóch een beeld van de donkere materie. Het vervormt op dit beeld namelijk de ruimte-tijd en zorgt voor een foto die nog het meest lijkt op een lachspiegel op de kermis. Op de foto zie je een sterrencluster dat achter een andere groep sterren zou moeten liggen ineens ervoor. De verstoring veroorzaakt ook een oranje zweem.

De vervorming komt door zeer sterke zwaartekracht. Die zorgt dat licht zich niet in een rechte lijn voortplant, zoals gewoonlijk, maar via allerlei bochten tot ons komt. De ruimte zoals wij die kennen, is niet meer rechttoe rechtaan.