Het brein kan 4 dingen aan


Sinds de jaren vijftig is zeven een heilig getal in de psychologie. Toen ontdekte de Amerikaanse onderzoeker George Miller dat een menselijk brein zeven dingen tegelijk kan onthouden. Het werd een theorie waar veel ander onderzoek op voortborduurt; geen artikel uit de psychologie werd vaker geciteerd.

Het is ook een theorie die niet klopt, zeggen Australische psychologen nu. Het getal waar het tussen je oren om draait is vier.

Hoe onthoud jij je bankrekeningnummer? In stukjes van vier waarschijnlijk.

De Australiërs bekeken het onderzoek van Miller nog eens goed en zagen dat hij in 1956 fouten heeft gemaakt bij de interpretatie van zijn onderzoeksdata. Een herhaling van experimenten uit die tijd bevestigde dat.

Miller liet mensen bijvoorbeeld cijferreeksen onthouden als 6458937. Dat lukte proefpersonen, ziedaar het bewijs voor zeven. Nee, zeggen de Australiërs nu, mensen hakken die reeks op in het makkelijk te onthouden rijtje 64. 58. 93. 7. Voilà: vier.

Het gaat hierbij om het kortetermijngeheugen. In ons langere geheugen kunnen we uiteraard wel meer opslaan dan vier items. Of er überhaupt een grens zit aan wat we in ons geheugen kwijt kunnen is een kwestie waar de Australiërs zich niet over willen uitspreken, wel zouden ze graag zien dan vier het nieuwe zeven wordt.

Het onderzoek staat in het laatste nummer van het vakblad Acta Psychiatrica Scandinavica.

Follow Faqtman on Twitter