Hersenen pieken op je 24ste


25 jaar alweer? Jammer, je hebt je hoogtepunt al gehad. Volgens een Canadese studie piekt ons denkvermogen namelijk in het 24ste levensjaar. Daarna gaat het bergafwaarts.

Onderzoekers van Simon Fraser University kwamen tot die conclusie na het bestuderen van de prestaties van meer dan 3.300 spelers van een complex computerspel, StarCraft 2. De spelers waren tussen de 16 en 44 jaar.

Na analyse van de enorme dataset kwam de ontluisterende waarheid naar voren. Tot je 24ste heb je snel denkvermogen en kun je daarnaar handelen. Na je 24ste verlies je snelheid, maar win je gelukkig ook iets. Ouder spelers nemen meer doordachte beslissingen en hanteren slimmere strategieën.

Uit eerder Nederlands promotieonderzoek kwam ook al geruststellend nieuws naar voren. Met het ouder worden, neemt door slijtstage in de hersenen ons geheugen en reactiesnelheid weliswaar af. Maar hersenen blijken ‘vindingrijker’ en flexibeler dan voorheen gedacht in het compenseren van dergelijke achteruitgang.