Helpen grenscontroles?


grens Mexico VS

Nu Europa te maken heeft met een migratiecrisis, bouwen steeds meer landen hekken aan de grens. Maar heeft dat eigenlijk wel zin? Een land waar die vraag uitgebreid is bestudeerd, is de Verenigde Staten. In het American Journal of Sociology verscheen recent een onderzoek met een ontnuchterende boodschap: grenshekken staan stoer, maar ze helpen geen zier.

In het onderzoek, van Princeton University en het Mexicaanse Centro de Investigación y Docencia Económicas werden de hoge hekken aan de Mexicaans-Amerikaanse grens onder de loep genomen. Die zijn sinds de jaren negentig steeds moeilijker te penetreren geworden. Dat lijkt goed nieuws voor Amerikanen die zich ergeren aan illegale Mexicanen in hun land.

De waarheid is dat er bijna nauwelijks een afname te zien is van het aantal illegale grensoverschrijdingen. Zo’n 98 procent van de Mexicanen die over de grens willen komen, slaagt daar ook in. Vaak zijn dankzij de intensieve controles en stevige hekwerken meer pogingen nodig, maar voor een Mexicaan die zich heeft voorgenomen naar de VS te gaan, is dat geen probleem. Als hij of zij wordt gepakt, brengt de Amerikaanse grenswacht hem weer naar Mexico. Een nieuwe poging is dan zo gedaan.

Dankzij de strengere grenscontroles doen mensensmokkelaars goede zaken. De prijs voor een grensoverschrijding is omhoog gegaan van 700 dollar in 1970 naar 2700 dollar nu. Hoe strenger de grens, hoe meer mensen op deze smokkelaars rekenen om ze over te brengen. En hoe meer doden er vallen, want niet alle smokkelaars zijn even nauwkeurig als het om hun methoden gaat.

Toch is de laatste jaren een afname te zien van het aantal Mexicanen dat over het hek gaat. Is de welvaart in Mexico toegenomen? Zijn de hekken sterk verbeterd? Nee, blijkt uit het onderzoek, Mexicanen zijn gemiddeld ouder geworden. Illegale immigranten zijn vaak jonge mensen, zij maken veel makkelijker de stap naar een nieuw leven. Hoe hoger het aandeel 30-plussers in een land, hoe minder mensen vertrekken.