Helft Amerikanen verwerpt evolutie


Bijna de helft van de Amerikanen, 46 procent, heeft tegen onderzoeksbureau Gallup vertelt dat ze geloven dat de mensheid is ontstaan zoals de Bijbel voorschrijft: op één dag, omdat God er zin in had.

Fossiel van een 7 miljoen jaar oude mensachtige.
Dat is vrijwel hetzelfde percentage als 30 jaar geleden. Een peiling onder 10.000 mensen laat vooral een rotsvast geloof zien; 78 procent zegt dat God een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de mensheid – dus inclusief Atilla de Hun en Auschwitz – tegen 15 procent die alleen in evolutie gelooft.

Die hard creationisten – zij die geloven dat de Bijbel als geschiedenisboek te lezen is – zijn vooral te vinden onder kerkgangers en republikeinen. Hoe meer opleiding iemand heeft genoten, des te groter de kans dat hij of zij gelooft in de evolutie. Gallup zegt enigszins ten overvloede dat het creationisme in tegenspraak is met de wetenschap.

Alleen in Turkije geloven minder mensen in de evolutie, blijkt uit studies. In Nederland hangt iets minder dan 70 procent deze wetenschappelijke theorie aan, terwijl slechts weinig mensen geloven in creationisme.