Heldere geest in een brak lichaam


Coach assisting senior woman exercising

Ouderen blijven steeds langer geestelijk goed, terwijl hun lichaam het laat afweten. Het is een direct gevolg van het feit dat we een steeds hogere levensverwachting krijgen en tegelijk weten hoe we mentaal fit moeten blijven.

Het Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Oostenrijk deed onderzoek naar ouderen in Engeland en Duitsland. Ze lieten in 2006 en 2012 ouderen een cognitieve test maken om hun geestelijke vermogens te testen. Ouderen maakten die test in 2012 duidelijk beter, een opmerkelijk snelle verbetering.

Tegelijk werden de ouderen psychisch en lichamelijk getest. Dat liet een heel ander beeld zien, er was meer sprake van ziektes en psychische aandoeningen als depressies. Vooral bij mannen met een lage opleiding was dat opmerkelijk.

De onderzoekers, die publiceren in het vakblad Intelligence, maken zich zorgen over deze tweespalt tussen lichaam en geest. Die kunnen ze overigens goed verklaren. Doordat mensen steeds meer zittend werken, krijgen ze juist in hun latere jaren allerlei lichamelijke klachten. De fitheid holt achteruit, vooral onder laagopgeleide mannen, die gemiddeld veel minder sporten.

De cognitieve vooruitgang is ook logisch. Dankzij computers, internet en smartphones wordt er steeds meer gevraagd van hersens, ook bij ouderen. Die training helpt ze om bij de tijd te blijven. Nu moeten ze dat alleen nog combineren met meer beweging.