Heel vroege mens was al rechtshandig


oh_7_replica_01

De meeste dieren hebben over het algemeen geen voorkeur voor links of rechts als ze iets met hun poten of klauwen aan het doen zijn. De meeste mensen hebben dat wel: negen van de tien mensen zijn rechtshandig. Hoe onze soort daaraan komt, is dan ook een mysterie. Nieuw verschenen onderzoek beweert dat we die voorkeuren al heel vroeg hadden, nog voordat de Homo sapiens verscheen.

Uit de nieuwe studie zou blijken dat een mensachtige van de soort Homo habilis, die 1,8 miljoen jaar geleden leefde in het huidige Tanzania, rechtshandig was.

Daarmee zou het een veel vroegere rechtshandige zijn dan de oudste rechtshandige tot nu toe, een Neanderthaler die zo’n 430.000 jaar geleden leefde. Wetenschappers kunnen zien wat de voorkeurshand was van vroege mensachtigen aan hun botten en de gereedschappen die ze gebruikten.

Paleo-antrolopologen kijken bijvoorbeeld naar de tanden van fossiele mensen, waarop soms krassen te zien zijn van links naar rechts. Die zouden veroorzaakt kunnen zijn door de manier waarop onze verre voorouders hun vlees sneden en aten.

De vroege mensen zouden mogelijk stevig vlees gegeten kunnen hebben door het in kleinere stukken te snijden met een stuk gereedschap. Als dat nabij de mond gebeurde, bijvoorbeeld om het stuk vlees met de tanden vast te kunnen houden, zou iemand soms uit kunnen schieten en zo krassen op de voortanden maken.

In de nieuwe studie werden bij fossielen 559 krassen gevonden op voortanden, waarvan minder dan 50 procent de rechterkant opgingen. Om echter met zekerheid te kunnen zeggen dat rechts- of linkshandigheid zo vroeg al voorkwam, moeten de onderzoekers op zoek naar meer bewijzen. Ze zeggen echter dat de verhouding links- en rechtshandigen onder die vroege mensachtigen op zichzelf interessanter is dan steeds vroegere voorbeelden vinden.