Heel oud word je dankzij valse geboorteakte


Aan mensen die een zeer hoge leeftijd bereiken, wordt vaak gevraagd ‘wat heeft u gedaan om zo oud te worden?’ Nieuw onderzoek laat zien dat heel oud worden misschien wel meer te maken heeft met administratieve fouten dan met een bepaalde levensstijl.

Eerder onderzoek liet zien dat er gebieden zijn waar opvallend veel mensen honderd jaar en ouder worden. Zulke ‘blauwe zones’ zijn de afgelopen jaren het onderwerp van veel onderzoek én speculaties naar hoe het komt dat mensen juist daar heel erg oud worden. De verklaringen worden gezocht in een gezonde levensstijl en de leefomgeving: veel groente eten, sterke sociale verbanden en een populatie met goede genen.

Een Australische onderzoeker analyseerde bevolkingsdata van verschillende landen om iets te weten te komen over waar de meeste ‘superhonderdjarigen’ te vinden zijn. Superhonderdjarigen worden gedefiniëerd als ‘individuen die een leeftijd van 110 jaar hebben bereikt’.

Verrassend genoeg blijken vooral veel langlevenden te wonen in gebieden met lage inkomens en een lage levensverwachting. De ‘blauwe zones’ in Sardinië, Okinawa in Japan en het Griekse eiland Ikaria zijn juist gebieden met lage inkomens, lage geletterdheid, veel misdaad en een lage levensverwachting ten opzichte van het nationale gemiddelde.

Dat armoedige omstandigheden en korte levensverwachting zouden zorgen voor meer mensen met een lang leven is behoorlijk onverwacht. De onderzoeker denkt dan ook dat heel hoge leeftijden mogelijk meer te maken hebben vervalste of foutieve geboorteaktes dan met een bepaalde levensstijl.

De kans dat je een superhonderdjarige tegenkomt neemt namelijk flink af in gebieden waar een degelijke administratie wordt bijgehouden. In elke staat van de Verenigde Staten waar officiële geboorteaktes werden ingevoerd, daalde het aantal superhonderdjarigen met 69 tot 82 procent.

Mensen die opvallend oud worden kan dus beter gevraagd worden of hun geboorteakte wel klopt dan wat ze gegeten hebben al die jaren.