Heel Europa kent medicijntekorten


Europese artsen maken zich grote zorgen over het tekort aan medicijnen. Hun beroepsvereniging CPME roept de Europese Unie op om snel actie te ondernemen.

Bijna alle EU-landen melden tekorten aan veelgebruikte geneesmiddelen, zoals paracetamol en antibiotica. CPME dringt erop aan dat het functioneren van het Europees Geneesmiddelenbureau snel wordt onderzocht door de lidstaten en de Europese Commissie. Nu werken de Europese meldingssystemen van dreigende tekorten niet goed.

Dat kan leiden tot situaties waarin artsen hun patiƫnten niet adequaat kunnen behandelen, aldus CPME. De Europese artsen roepen de Europese Commissie op om bij de komende herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU maatregelen op te nemen om geneesmiddelentekorten te voorkomen.