Heeft derde Britten al Corona gehad?


coronavirus

Volgens een nieuwe studie van de University of Manchester zou al dertig procent van de Britten Corona hebben gehad. De meeste mensen zouden daar echter niets van hebben gemerkt. Dat opmerkelijke nieuws schrijven ze in het vakblad International Journal of Clinical Practice.

Het zou betekenen dat 17 miljoen Britten het virus onder de leden hebben, of hebben gehad op 19 april. De onderzoekers deden de ontdekking na het analyseren en optellen van gepubliceerde gegevens van lokale autoriteiten. Het stelde ze in staat om de verspreiding van Covid-19 over het hele eiland te beoordelen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de Britse versie van de lockdown (enigszins te vergelijken met de Nederlandse) effectief is geweest om het virus in te dammen. De R-waarde – het aantal mensen dat besmet is door één persoon met Covid-19 – was voor de lockdown 2,8. Daarna zakte het onder de 1.

Deze analyse houdt in dat de infectie in de gemeenschap meer dan tweehonderd keer hoger ligt dan de officiële cijfers laten zien. Voor elke gemelde zaak zouden er maar liefst 237 ongeraporteerde gevallen zijn. Als het klopt, toont het bovendien aan dat veel mensen geen, of slechts heel weinig last hebben van het virus en zich niet bij artsen melden.

Aangezien de Britse situatie enigszins lijkt op de Nederlandse, zouden hier vergelijkbare cijfers kunnen gelden. Dat zou de aanvankelijke strategie van de overheid – kudde-immuniteit – een stuk dichterbij brengen.