Hebben aliens ook smog?


Een van de grootste vragen aller tijden is of we alleen zijn in het universum. Als dat niet het geval is, hoe herkennen we dan leven op andere planeten? Sommige astronomen denken dat we moeten zoeken naar radiosignalen. Andere concentreren zich op het vinden van kunstlicht. Maar vanaf 2018 zoeken de mensen van Nasa en Esa ook naar luchtverontreiniging.

In dat jaar wordt de James Webb Space Telescope gelanceerd. Die kan wat de meeste ruimtetelescopen nu ook al kunnen (alleen beter), maar heeft ook een nieuw trucje in de aanbieding. Deze telescoop kan ook sporen van chloorfluorkoolstofverbindingen vinden. Dat zijn stoffen die bijvoorbeeld in airconditionings zitten. In de natuur komen dit soort verbindingen niet voor, dus moeten ze door een intelligent wezen worden gemaakt.

Op aarde zijn chloorfluorkoolstofverbindingen verantwoordelijk voor het gat in de ozonlaag, dus de vraag is hoe intelligent de wezens op een planeet zijn die deze stof in grote hoeveelheden de atmosfeer in pompen. Nasa houdt er dan ook ernstig rekening mee dat als ze de stof ergens buiten aarde vinden, de bijbehorende beschaving is uitgestorven.