Heb (niet) al je naasten lief


Gelovige mensen hebben hun naasten lief, zo wil het dogma van vele religies. Dat klopt maar ten dele: van de ene medemens houden ze iets meer dan van de andere, zo blijkt uit een studie aan Baylor University, een christelijke universiteit in Texas.

Bepalend voor de liefde die religieuze mensen voelen voor medemensen, is of ze het idee hebben dat die hun eigen waarden en normen niet overschrijden. De regel dat je je naasten moet liefhebben, hangt dus ook af of ze ‘hun soort mensen zijn’. De bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad Psychology of Religion and Spirituality.

Een kleine vierhonderd volwassen Amerikanen kregen een lijst met tweehonderd vragen voorgeschoteld door de onderzoekers. Onder de deelnemers waren aanhangers van de grote religies: onder meer islam, christendom, boeddhisme en hindoeïsme. Ook deden agnosten en atheïsten mee.

Doel van de peiling was te kijken hoe het met hun tolerantie staat tegenover homo’s, mensen met een donkere huidskleur en ongelovigen. De uitkomst toonde een zekere positieve link tussen een religie aanhangen en naastenliefde aan. Tegelijk bepalen conservatieve geloofsdogma’s dat er grenzen zijn aan hun tolerantie.

Eerder onderzoek in de Verenigde Staten bracht zelfs een grotere neiging tot racisme aan het licht. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met groepsvorming. Wie tot een hechte groep behoort, zal eerder de neiging hebben anderen uit te sluiten. Zeker als er ook nog diepe overtuiging bestaat van de waarheid van de leer van de groep.