Groot Barrièrerif definitief verloren


Groot Barriererif

Het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië kan niet meer worden gered. Zeker niet door bestaande plannen uit te voeren, waarschuwen wetenschappers. Zij zeggen dat de inspanningen nu vooral moeten worden geconcentreerd op het redden van de ‘ecologische functie’ van het rif. Dat is makkelijker, maar vraagt wel een andere aanpak.

Wetenschappers hebben een Australische overheidscommissie verteld dat de huidige strategie om het rif te beschermen onuitvoerbaar is in het licht van recente massale afsterven van het koraal. Vooral omdat de klimaatverandering doorzet en de chemische samenstelling van de zee verandert. Het miljardenplan werd gelanceerd in maart 2015, met als doel de gezondheid van het koraal te verbeteren. Het zou bescherming moeten bieden tot 2050, maar is nu al onvoldoende.

Het koraalrif voor de oostkust van Australië is het grootste van de wereld. Het is onderdeel van een complex ecosysteem op land en in het water. Maar het koraal is door vervuiling en stijgende temperaturen al jaren aan het afsterven.

Het adviescomité dat de uitvoering van het reddingsplan voor het rif in de gaten houdt, ziet dat het geen zoden aan de dijk zet. De laatste cijfers over het afsterven van het koraal zijn juist erger dan verwacht, met een verdere daling van het percentage levend koraal in 2017, volgens de Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Het ‘behouden van de ecologische functie’ verwijst naar het evenwicht tussen de ecologische processen die nodig zijn om het rif-ecosysteem in stand te houden. Het rif hoeft niet helemaal levend te zijn, wil het als beschutting dienen voor vissen en andere dieren. Dat klinkt behoorlijk fatalistisch, maar tenzij er meer inspanningen worden gedaan om het Reef 2050-plan te herzien, haalt Australië zelfs die doelstelling niet.