Groen leven ‘niet mannelijk’ genoeg


groene levensstijl

Mannen gebruiken dagelijks meer energie dan vrouwen. Ook gooien ze meer troep op straat en recyclen minder. Gedragswetenschappers vroegen zich altijd af hoe dat zo komt, en nu is er onderzoek dat het antwoord biedt: een groene levensstijl is voor sommige mannen niet mannelijk genoeg. Ze zien bezorgdheid om het milieu als een vrouwelijke eigenschap, waar ze weinig mee hebben.

De Amerikaanse Notre Dame universiteit onderzocht de houding van mannen ten opzichte van onze wereld en komt tot de schokkende conclusie dat natuurbescherming lijdt onder stereotypische denkbeelden over wat een man wel of niet hoort te doen. Het onderzoek richtte zich op rol van het milieu bij het aanschaffen van producten. Een grote groep proefpersonen, bestaande uit mannen en vrouwen werd ondervraagd over hun houding ten opzichte van groene producten.

Mannen en vrouwen waren het roerend eens dat het milieu moet worden gezien als ‘vrouwelijk‘. Wellicht vanwege moeder aarde? Zo moesten de proefpersonen een typisch individu beschrijven dat naar de supermarkt gaat met een herbruikbare stoffen tas, versus een individu dat in de winkel een plastic tasje vraagt. De eerste persoon had in de omschrijvingen allerlei vrouwelijke kenmerken, nummer twee werd bijna altijd omschreven als een man. Andere experimenten vertoonden eenzelfde tendens: groen zijn is een vrouwendingetje.

Mannen voelen zich door groen gedrag aangetast in hun mannelijkheid, schrijven de onderzoekers in het vakblad Scientific American. Daarom moet marketing worden aangepast. Ze toonden hun proefpersonen marketing voor een niet-bestaand goed doel, ‘vrienden van de natuur’. Het logo was groen en bestond uit een boom. Dat sprak vooral vrouwen aan. Mannen reageerden weer veel positiever op een mannelijk goed doel dat ‘Wilderness Rangers’ heette.

Wie de natuur wil redden, moet zich dus niet concentreren op hoe mooi het is, maar op de ruigheid van het landschap en de stoere technologie die het kan redden.