Goed nieuws: tropische bossen nemen veel meer CO2 op


Er is goed nieuws voor de planeet: tropische bossen nemen veel meer CO2 op als tot nu toe aangenomen. Het betekent dat de voorspellingen over klimaatverandering moeten worden veranderd. Een internationaal team van wetenschappers is in de bossen rond de bergen van centraal Afrika op onderzoek uit geweest en zag dat de bomen daar 60 procent meer broeikasgas opnamen dan eerder verwacht. De publiceerden daarover in Nature.

Het betekent dat we die bossen in de toekomst nog beter moeten beschermen tegen kap, want anders komt er dus veel CO2 vrij.

Bomen zijn een van de belangrijkste manieren om CO2 uit de atmosfeer te halen. Via fotosynthese komt het gas in het hout terecht, waar het zit opgesloten tot de boom vergaat. Dat kan eeuwen of zelfs millennia duren. Tropische bomen zijn tot 50 procent beter in dat opslaan dan bomen in onze omgeving. Ze groeien snel en bevatten veel hout per kubieke centimeter. Tot nu toe dachten wetenschappers dat tropische bomen minder capaciteit kregen naarmate ze hoger lagen of verder van de evenaar.

Maar dat is niet zo, blijkt nu. De onderzoekers namen monsters in 44 gebergteregio’s in twaalf Afrikaanse landen. Daaruit bleek dat ook hoger gelegen bomen 150 ton CO2 per hectare opnemen, bijna hetzelfde als lager gelegen oerwoud. Omdat er nogal wat van dat soort hogere oerwouden zijn in Afrika, scheelt dat behoorlijk op de wereldwijde balans van CO2. Maar het betekent dus ook dat we nog voorzichtiger moeten zijn met het oerwoud.