God in het brein zichtbaar


God in brein

Soms heeft de medische wetenschap mazzel nodig om vooruitgang te boeken. Zoals in dit geval, waarbij een Israëlische man net een hersenscan onderging, toen hij een epileptische aanval kreeg. Tijdens die aanval had de man een zeer religieuze ervaring; hij zag God en had zelfs een conversatie met hem. Het leert ons veel over hoe het brein in een dergelijke staat functioneert.

De man was daarvoor niet zeer gelovig, maar hij lijdt al wel zijn hele leven aan epilepsie. Om die te bestuderen, kreeg hij een scan. Toen kwam plotseling een aanval op. Daarbij riep hij ineens uit ‘Jij bent God!’ en rukte de elektroden van zijn hoofd. Daarna begon hij door het ziekenhuis te lopen en mensen aan te klampen om ze over God te vertellen. Later vertelde hij dat God hem opdracht had gegeven om het volk van Israël te verlossen, een thema dat in veel religieuze teksten voorkomt.

Op de scan is te zien dat de man tijdens de aanval een piek heeft in activiteit in de linker prefrontale cortex. Dat is de plek in de hersens waar de verwerking van emoties en beslissingen huist. Opmerkelijk genoeg is dat niet de plek waar de epileptische aanval plaats vond, wat de artsen tot de conclusie brengt dat zich een soort domino-effect in de hersens kan manifesteren tijdens een aanval.

Dankzij dat effect kwam de man tot een postictale psychose, een zeer levendige hallucinatie die vaker wordt waargenomen bij epilepsie. Deze patiënt had echter nooit eerder zulke ernstige hallucinaties tijdens een aanval. De beelden zullen verder worden geanalyseerd om beter te leren begrijpen wat er precies gebeurde op het cruciale moment. De scans zijn te zien in het vakblad Epilepsy and Behaviour.