Gij zult niet spieken


Gluur je weleens stiekem tijdens een toets op het papier van je buurman? Misschien heeft je geloof er iets mee te maken?

God is een geliefd onderzoeksobject van godsdienstpsychologen. Zo blijkt dat bidden naar De Heer fysieke pijn verlicht. Ook zouden gelovigen minder last hebben van angst en stress, omdat ze hun lot in handen van de Almachtige leggen. In God we trust, is dus geen loze kreet. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat religie ook nog van invloed is op ons spiekgedrag in de collegebanken.

Als u spiekt, zal God straffen

Onderzoekers van de Universiteit van Oregon en de Universiteit van British Columbia onderwierpen 61 studenten aan een simpele maar vervelende wiskundetest. De studenten kregen telkens een wiskundig vraagstuk voorgelegd en een paar seconden later zou de computer het goede antwoord laten zien. Als de studenten de toets eerlijk wilden maken, moesten ze na het vraagstuk eventjes op de spatiebalk drukken, want dan hield de computer zich stil en moesten de studenten de vragen naar eigen kracht oplossen. Het niet drukken op de spatiebalk was dus het equivalent van het spieken tijdens een toets.

Ook werd er onderzocht of de studenten gelovig waren, en in wat voor soort God ze geloofden? Geloofden ze in een liefhebbende God die vergevingsgezind was, of in een harde God, die straft als je in de fout gaat?

Atheïsten en studenten die geloofden in een vergevingsgezinde God namen het niet zo nauw met de regel dat je niet mag spieken. Kwamen ze er niet uit, dan vergaten ze ‘per ongeluk’ op de spatiebalk te drukken. De studenten die geloofden in een God die straft, spiekten significant een stuk minder. Het idee dat hen een straf boven het hoofd hing, maakte dat ze zich heel braaf gingen gedragen.

Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? Dat geloven in een straffende, wraaklustige God de oplossing is voor spiek-gedrag op scholen?!

Bron: International Journal for the Psychology of Religion